Priser

Kostnaden för ett veterinärbesök beror på omfattningen men även på om besöket sker akut samma dag eller gäller utredning hos specialist med utökad kompetens.

Vid remisser går veterinären igenom vad som redan gjorts, utfallet av olika behandlingar och olika prover som tagits och därmed erhålls viktig information som hjälper till vid utredningen och prover tas inte om i onödan.

Har ni sökt hos annan veterinär tidigare är det därför av stort värde att få ta del av ditt djurs journal. På grund av GDPR måste ni själva begära journalen och be att den mailas till oss på kliniken@freyvet.se

Många djur är försäkrade vilket innebär att försäkringen täcker veterinärvård enligt bolagets villkor. Vi kan erbjuda så kallad direktreglering på kliniken vilket innebär att reglering mot försäkringen sker på kliniken medan ni väntar och ni betalar endast er del av summan som räknas fram av försäkringsbolaget (självrisk och eventuell rörlig del).

Försäkringsbolaget ersätter resten av summan till kliniken så du inte behöver ligga ute med pengarna. Säg gärna till om ni önskar reglering när ni kommer till oss. Vi tar en administrativ avgift på 160 kr för detta. Glöm inte att ta med försäkringsnumret.

Priser för olika behandlingar nedan

 

Hos oss ingår kostnaden för receptarvode vid veterinärundersökning. 

Grundarvode allmän veterinärundersökning:
1100kr

Grundarvode remiss/utredning hudspecialist:
2850kr

Rehab första besök:
950 kr

Rehab fyskoll:
950 kr

Rehab klippkort WTM 10 ggr : 6500 kr

Rehab klippkort WTM 5 ggr:  3750kr

Friskvårds WTM 10 ggr: 4500 kr

Friskvårds WTM 5 ggr: 2500 kr

Besiktning/chipmärkning/vaccination vid kull:
1100 kr/styck

Vaccination hund/katt i samband med besök:
420 kr

Vaccination hund/katt:
500 kr

Vaccination häst:
600 kr

Vaccination rabies:
770 kr

Vaccination leptospiros: 770 kr

HD röntgen: 2000 kr

HD/ED röntgen: 2500 kr

Honkatt:
1890 kr

Hankatt:
1050 kr

Kastration av unga, friska hundar, paketpris inkl narkos

Kastration tik: 
<25 kg:
7500 kr

25-50 kg:
8500 kr

>50 kg:
9500 kr

Kastration hanhund:
<25 kg:
5300 kr

25-50 kg:
5600 kr

>50 kg:
5850 kr

Ultraljud dräktighet:
1200 kr

Röntgen dräktighet: 1200 kr

Utfärda pass:
800 kr

Avmaskning vid resa:
(Avmaskningsmedel ingår ej)
500 kr

Kastration hane;

2060 kr

Kastration hona;

2460 kr

 

Kastration hane;

2460 kr

Har du fler frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss, så hjälper vi dig!