Tjänster

Vi är en specialistklinik med hög kompetens inom många olika veterinärmedicinska områden och är särskilt specialiserade på hud-, allergi-, öron- och tassjukdomar. Vi är även inriktade på utredning av olika medicinska problem som mag/tarmsjukdomar med stor kompetens inom ultraljudsdiagnostik.

Kliniken är en modern klinik med operationssal med narkos och vårdstall för djuren att vakna upp efter operationen. Vi är en av få kliniker i landet som använder  koldioxidlaser för avancerade kirurgiska ingrepp som ger mindre smärta och bättre läkning efter operation.

Vi gör utredningar och behandling för öronsjukdomar vilket ofta kan innefatta öronspolning och videootoskopering i narkos som innebär avancerad teknik för att undersöka och behandla svåra öronsjukdomar.

Det finns ett välutrustat internt labb med möjlighet till blod- och urinanalyser samt cytologiska undersökningar för snabb diagnostik. Vi har ett högkvalitativt ultraljud för undersökning av bukorgan och hjärtultraljud. Vi har en toppmodern röntgenutrustning med mycket bra bildkvalitet och tandröntgen.

Vi är även specialiserade inom fysioterapi och erbjuder vattenträning på vattenlöpband (WTM) och medicinsk laser.  Vi gör en genomgång av din hund och lägger upp en individanpassad rehabplan eller ett anpassat träningsupplägg för att förebygga skador eller stärka ditt djur.

Vi utför tandbehandlingar med exempelvis tandstensborttagning och extraktioner (utdragande) av tänder. Vi har tandröntgen för att kunna diagnostisera sjukdomar enligt modern standard.

Vårt mål är att erbjuda specialistvård för ditt djur och vara remissinstans för kollegor inom djursjukvården men även tillhandahålla förebyggande vård eller profylax. 

Läs mer om vissa av våra olika tjänster och behandlingar nedan; 

 

Profylax

Vaccination av ditt djur görs på kliniken och kan även bokas online. Ska det föras in i pass måste det bokas till veterinär och kan inte bokas online.

Grundvaccinering hund

Hundar bör vaccineras mot tre smittsamma och allvarliga sjukdomar: valpsjuka, hepatit (smittsam leverinflammation, HCC) och parvovirus (hundpest). Detta kallas för grundvaccination och tas på en och samma gång vid cirka 7-8 veckors ålder, när valpen blivit 12 veckor och vid 1 års ålder. Därefter vaccineras hunden med tre års intervall. 

Kennelhosta

Kennelhosta en ganska vanlig och väldigt smittsam sjukdom som kan orsakas av både virus (Parainfluensa) och bakterier (Bordetella bronchiseptica) Vaccinationen mot kennelhosta ges i samband med grundvaccineringen men om hunden ska vara fortsatt skyddad mot kennelhosta måste vaccination ges årligen. Extra viktigt med skydd mot kennelhosta är för hundar som vistas på hundtäta ställen som exempelvis hunddagis, pensionat, kennel och tävlingar. Kennelhostevaccin finns både som injektion eller som så kallad  intranasalt vaccin som ges i nosen.  Vaccinet i nosen är ett kombinerat vaccin mot både Bordetella och parainfluensa och ger därmed bredare skydd.

Grundvaccinering katt

Katter bör vaccineras mot kattpest och kattsnuva (herpes- och calicivirus). Detta ges till kattungen vid tidigast 8 veckors ålder, därefter efter 3-4 veckor och vid 1 års ålder. För att ha fortsatt skydd vaccineras sen katten årligen mot kattsnuva och var tredje år mot kattpest. 

Rabiesvaccination

Vid resa är det viktigt och även ett krav att ditt djur är vaccinerat mot rabies. Grundvaccin mot rabies består av två sprutor med 4 veckors intervall. Resa får ske först 21 dagar efter att grundvaccinationen är klar. Efter grundvaccinationen vaccineras vanligen efter 1 år och sen var tredje år.

Det är lag på att märka hundar i Sverige. Alla hundar ska märkas med ett unikt id-nummer och registreras i Jordbruksverkets centrala hundregister. Den som ansvarar för hunden ska även anmälas till hundregistret. 

För katter är det sedan årsskiftet 2023 lag med ID-märkning av katter och registering i jordbruksverkets kattregister. På jordbruksverket finns en e-tjänst för registrering.

Chipmärkning är den vanligaste metoden och innebär att man injicerar ett chip under huden  i nacken som sen kan läsas av med en så kallad  chipläsare.

Pass

Vid resa till Europa krävs att djuret har pass och uppfyller vaccinationskraven för rabies. Vid resa till Norge måste hunden ha EU pass och avmaskas mot dvärgbandmask. Avmaskningen intygas av veterinär i passet och måste ske inom 24-120 timmar innan gränsen passeras.

Katter kan kastreras från 4 månaders ålder men vanligast är att man gör det vid 6 månaders ålder. Efter kastration har katten lättare att gå upp i vikt och man behöver därför oftast minska fodergivan.

Hankatter kastreras genom att man söver katten och opererar bort testiklarna. Efter operationen får katten smärtstillande medicin i 3 dagar och man behöver ha uppsikt så den inte slickar på såret. Läkningen tar vanligen cirka 10 dagar.

Honkatter kastreras genom att katten sövs och sedan görs ett buksnitt vid naveln och äggstockar och/eller livmoderhorn opereras bort. Såret sys med intracutana stygn vilket innebär att det inte är några stygn att ta bort. Efter operationen ges smärtstillande medicin i 3 dagar Katten bör hållas under uppsikt så den inte slickar på såret. Läkningen tar vanligen mellan 10-14 dagar för det yttre såret men för bukväggen att läka tar en månad. Under läkningen bör katten ta det lugnt för att minska risken för bukbråck.

Hundar kan kastreras från 6 månaders ålder innan de är könsmogna. Efter kastration finns risk för viktuppgång och man måste ofta minska mängden foder direkt. Hundar med lång päls får vanligen mer ullig och tät päls efteråt pga hormonomställningen.

Kastration av hanhund görs genom att hunden sövs och sen opererar man bort testiklarna i pungen. Kvar finns pungsäcken. Efter operationen får hunden smärtstillande medicin och måste ha krage för att inte slicka på såret. Läkningen tar mellan 10-14 dagar.

Kastration av tik görs genom att tiken sövs. Operationen görs via ett snitt i bukväggen vid naveln och äggstockar/och eller livmoderhorn opereras bort. Efter operationen får hunden smärtstillande medicin och måste ha krage för att inte slicka på såret. Läkningen av hudsåret tar cirka 10-14 dagar medan det tar cirka en månad för bukväggen att läka. Hunden bör ta det lugnt och undvika hopp under läkningen för att minska risken för bukbråck.

Ultraljudsundersökning efter parning av en tik kan göras tidigast vid 28 dygns dräktighet. Vid ultraljudsundersökning kan man inte vara helt säker på antal foster men man kan däremot se om de lever eller inte. Vill man veta antalet valpar får man göra en dräktighetsröntgen. Röntgen kan göras tidigast från dag 42 i dräktigheten då man vanligen kan räkna antal valpar.

Vi har specialistkompetens och kan utfärda patellaintyg och/eller hjärtintyg enligt SKK´s regler för avel.

Hanhund;

Kemisk kastrering på hanhund görs med ett så kallat Suprelorinchip som injiceras under nackskinnet. Det finns chip som håller i 6 månader eller upp till 12 månader. Effekten av chippet sätter in efter 4-6 veckor och leder till en minskad nivå av testosteron vilket ger nedsatt fruktsamhet och könsdrift.

Hankatt; 

På hankatt används Suprelorinchip för framkallande av tillfällig ofruktsamhet och undertryckande av urinlukt och sexuella beteenden. Effekten kan sitta i upp till 12 månader efter man satt implantatet.

Vi utför HD/ED röntgen på hund. Hundar röntgas enligt SKKs regler tidigast vid 12 månaders ålder. Innan du bokar tid för röntgenundersökning måste du först beställa en avläsning av röntgenbilderna hos SKK. 

Vid röntgenundersökningen får hunden lugnande- ge inget foder 3-4 timmar innan undersökningen. Glöm inte att ta med stamtavlan!

Övriga tjänster och utredningar

Utredning av allergi innebär att först utesluta andra orsaker till klåda såsom utvärtes parasiter och hudinfektioner. Hunden ska även uppvisa typiska allergiska symtom som innebär hudförändringar och klåda på typiska ställen som öron, runt ögon, läppar, i armhålor och ljumskar, tassar och i stjärten. Den allergiska klådan kommer och går men går aldrig helt bort. Olika mediciner kan ge lindring men när de avslutas kommer symtomen tillbaka. Vissa hundar utvecklar kroniska hudförändringar som sekundärinfekteras med svamp- eller bakterier vilket förvärrar symtomen.

Klåda kan yttra sig på många olika sätt men kan vara allt från att hunden river sig med tassarna, naggar och biter sig, slickar sig, rullar sig eller åker kana. Ofta är klådan så pass intensiv att man måste säga till hunden att sluta.

Det första utredningssteget vid allergiutredningen innebär att ta reda på om hunden har så kallad foderöverkänslighet eller foderallergi.Det innebär att man ger en så kallad eliminationsdiet med ett särskilt utvalt allergifoder under en period. Denna diet måste hållas strikt under 8 veckors tid för att reaktionerna av det djuret inte tål ska hinna avta under dietperioden.  

När man är klar med eliminationsdieten görs en så kallad provokation av allt det hunden tidigare ätit på en och samma gång. Det innebär det ”gamla fodret”, hund-godis etc under 14 dagar.  Om hunden har födoämnesallergi kommer den få symtom på klåda, rodnad etc vid provokationen. De flesta hundar reagerar redan inom någon dag eller högst en vecka men det kan ta längre tid. Det är viktigt att få en reaktion vid provokationen för att verkligen kunna fastställa att hunden har födoämnesreaktioner.

Nästa steg i utredningen beroende på om hunden har foderallergi eller inte eller misstanke finns om båda typerna av allergier är att göra en allergitest  för så kallad luftburen allergi (atopisk dermatit) för att kunna tillverka så kallat allergivaccin åt din hund. Vid allergitesten kan man påvisa exakt vilka ämnen din hund inte tål, antingen genom en så kallad pricktest i huden eller en serologitest med påvisande av allergiantikroppar på blodprov. Det går INTE att påvisa födoämnesallergi med blodprover eller pricktest.

Syftet med testen är att kunna framställa så kallat allergivaccin/hyposensibliseringsvaccin åt ditt djur. Redan innan man tar allergitesten vet man att djuret är allergiskt om utredningen är korrekt utförd, vilket innebär att testen inte ställer diagnosen utan visar vilka ämnen just din hund är intolerant emot. Det vanligaste är allergi mot damm-och förrådskvalster. Vissa hundar utvecklar även allergier mot pollen eller mot mögel och andra djurslag. 

Behandlingen av allergier är livslång och syftar till att för varje hund ge bästa möjliga lindring och livskvalitet i förhållande till svårighetsgrad på allergin och hur hunden svarar på behandlingen. Det finns en rad olika mediciner som kan ges vid allergisk klåda eller inflammation. 

Koldioxidlaser är en högteknologisk teknik där kirurgen opererar med en laserstråle med en exakt våglängd på ljuset, i stället för med en vanlig skalpell. Fördelarna är många och innebär väldigt stor precision för det kirurgiska snittet men även möjlighet till så kallad ablation där med mycket stor precision kan operera bort förändrad vävnad, exempelvis tumörvävnad, som sitter på svåråtkomliga ställen. Ytterligare fördel med koldioxidlaserkirurgi är att det ger mindre blödningar under operationen vilket underlättar kirurgin och tekniken ger mindre smärta efteråt eftersom nervändarna bedövas i såret. Laserkirurgi av vissa typer av kroniska tassjukdomar som interdigitala  talgkörtelcystor eller pseudotrampdynor är sjukdomar där koldioxidlaser är det bästa behandlingsalternativet. Vid vissa typer av tumörer är laser även ett av de bästa alternativen. Läs mer under sjukdomar.

Blodprover tas vid en rad olika tillstånd eller sjukdomar. Det kan vara misstanke om invärtes sjukdomar, infektionssjukdomar, uppföljning av medicineringar eller inför narkos. Vi har eget labb med utrustning för att analysera blodbilden (röda och vita blodkroppar och blodplättar) samt blodkemianalyser för bland annat njur-, lever-, socker- och proteinstatus. Vidare kan analyser för elektrolyter ( salter) och CRP ( snabbsänka) tas. Vid misstanke om sköldkörtelrubbning ( hypo eller hyperthyreos) kan totalt T4 analyseras. 

Det finns även utrustning för att med AI-metod analysera urinprover exempelvis vid misstanke om urinvägsinfektion, urinsten eller vid en törstutredning.

På labbet utförs även cytologiska undersökningar av vävnadsprover eller mikroskopering av prover för att se om det finns hudparasiter.

Analyserna utförs vanligen under besöket för att direkt kunna ge en behandlingsplan utifrån resultatet. De prover som skickas till externt labb analyseras vanligen inom några dagar upp till en vecka.

Vi har en toppmodern röntgenutrustning på kliniken. Röntgen används vid skador i skelett eller hältutredningar. Vid tumörsjukdomar är det vanligt att man röntgar lungor för att leta metastaser ( spridning av tumörceller). Röntgen kan även användas för olika sjukdomar i mage-/tarm, som när man letar efter främmande kroppar eller om djuret har tecken på urinsten.

Vi har separat tandröntgen på vår tandavdelning för att kunna röntga tänder enligt normen.

Vid medicinska utredningar som problem att kissa, ökad törst eller misstanke om tumörer används ofta ultraljud för att ställa diagnos eller utesluta olika tillstånd. Ultraljud görs oftast med hunden liggande på sidan och att djurägaren är med under undersökningen. I vissa fall krävs lugnande preparat för att kunna göra en så bra undersökning som möjligt. Djuret ska vara välrastat, helst fastande men tänk på att vid urineringsproblem/undersökning av urinvägar bör det finns urin i urinblåsan. Rasta därför inte hunden precis innan och håll katter inomhus eller i en bur inför ultraljudet.

Hundar och katter kan drabbas av komplicerade öroninflammationer. Vid bakteriella infektioner eller svåra svampinfektioner kan man behöva spola rent  hörselgången i narkos för att kunna inspektera trumhinnan och se om infektionen gått in till mellanörat. Videootoskopering innebär att man ser hörselgången och trumhinnan med en kamera vilket ger mycket bättre möjlighet att ställa diagnos och spola rent ända in i mellanörat eller punktera trumhinnan om det behövs. Orsaker till återkommande öroninflammationer kan vara allergier eller andra hudsjukdomar men även tumörer eller polyper kan ses i hörselgången och kan avlägsnas med hjälp av videootoskopet.

Vi utför tandstensborttagning i narkos på hund och katt. Vid tandstensborttagning används ultraljud för att tänder och tandköttsfickor ska bli rena från tandsten och beläggningar. Vi utför tandröntgen för att se om tandroten är drabbad eller skadad. Behöver man dra ut  tänder på grund av tandlossning eller frakturer är det viktigt att röntga för att veta omfattningen av sjukdomen eller skadan.

Matilda Wallman som jobbar hos oss är certifierad rehabsköterska (CCRP, Canine Certificate Rehabilitation Practitioner) och utför undersökning av ditt djurs leder och muskler efter en skada eller operation och lägger upp en rehabplan. Hon gör även genomgångar för sporthundar för träningsupplägg eller för att ge ett status på din hunds fysiska kondition.

Vattenlöpband, vattentrask, Water-treadmill (WTM) är olika namn på så kallad vattenträning för djur. På ett vattenlöpband kan ditt djur rehabiliteras efter skada eller tränas upp vid så kallad friskvård för att  förebygga skador. 

WTM är skonsam träning samtidigt som den är effektiv. Träningen är individanpassad genom att man justerar vattenmängd, hastighet och lutning på bandet. 

 

Medicinsk eller terapeutisk laser är behandling med ljus av specifik våglängd som stimulerar läkning i vävnad. Den kan användas vid sen-eller ligamentskador, ledskador, artros och muskelinflammation. Det går även att använda vid behandling av kroniska sår  eller en del hudsjukdomar. Vi använder den senaste typen av laser så kallad super-puls laser, MR5 ActiVet PRO, som ger väldigt specifik behandling och effekt i vävnaden.

Glädjen med att ha ett älskat djur är desto svårare när det blir dags att säga farväl och låta ens djur somna in för gott. Vi lägger stor vikt och omsorg om att denna svåra stund ska bli så bra som det går. Ni får sitta i lugn och ro i ett avskilt rum medan djuret blir trött av lugnande mediciner och sen välja om ni vill vara med vid sista sprutan med avlivningsmedlet eller inte. Vi försöker anpassa oss till  hur ni vill ha det i denna svåra stund. Det kan vara att ha tända ljus på rummet eller att få stanna kvar en stund och sörja. 

Efteråt kan antingen djuret kremeras eller tas med hem och begravas. Kremering kan göras enskilt ( separat kremering) eller så kallad allmän kremering där askan begravs i en minneslund. Vi enskild kremering får man tillbaka askan i en urna som hämtas hos oss.

Vi samarbetar med krematoriet "Ett värdigt slut" som ligger mellan Norrköping och Nyköping. Läs gärna mer på deras hemsida; www.ettvardigtslut.se

Har du fler frågor?

Kontakta oss på hjälper vi dig!